Facility management & services


facility management outsourcing

Aha-concept is uw partner in day-by-day vastgoedbeheer en facility management.


De kostenposten schoonmaak, energie, onderhoud van gebouwen en installaties vertegenwoordigen het leeuwendeel van een doorsnee facilitair budget. Ondernemers zijn er zich van bewust dat een goed beheer van hun facilities heel wat besparing kan opleveren. In de praktijk ontbreekt het hen echter vaak aan de juiste expertise of capaciteiten om Facility Management budgetten te rationaliseren, de organisatie te stroomlijnen en de prijs- kwaliteitsverhouding te optimaliseren.


Vraagstukken rond facility management zijn onlosmakelijk verbonden met technische knowhow over constructies, installaties en energieconcepten. Wie zinvol wil beslissen, moet op de eerste plaats een goed overzicht hebben en dat veronderstelt een brede multidisciplinaire kennismix die doorgaans niet tot de kerncompetenties van de onderneming behoort.


Ook op het vlak van facility management biedt Aha-concept integrale diensten gaande van consultancy en implementatie tot follow-up en beheer. Samen met u stellen wij realistische programma’s op voor onderhoud, herstellingen en schoonmaak, rekening houdend met de benchmarks in uw sector. Wij begeleiden u tijdens het aanbestedingstraject en helpen u bij de evaluatie van de binnenkomende voorstellen en het opstellen van contracten en SLA’s. Tijdens de uitvoeringsfase controleren we of de geleverde diensten aan de vooropgestelde afspraken voldoen. Objectiviteit is hier de maatstaf.


Of u nu een externe Facility Management-adviseur zoekt of het volledig facility management wil outsourcen of uitbesteden, de flexibele samenwerkingsvormen van Aha-concept bieden een oplossing in functie van uw behoefte.


Wij bieden u een "single point of contact" voor al uw behoeften op het vlak van facility management. Inbegrepen in dit aanbod zijn de diensten ter ondersteuning van uw activiteiten die jaarlijks aan hun marktconformiteit getoetst worden.


We denken dan onder andere aan:

  • strategische planning van de afdeling facility;
  • kostenbeheersing;
  • energiebeheer;
  • afvalbeheer, cleaning, security;
  • extra diensten voor de werknemers;
  • verhuizingen en veranderingen.

Onze doelstellingen:

  • klanten de mogelijkheid bieden om zich op hun kernactiviteit te concentreren;
  • kostenbesparend werken, focussen op het leveren van essentiële diensten en de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren;
  • streven naar een continue verbetering van onze diensten en ze afstemmen op de noden van de klant;
  • snel en adequaat reageren; dag en nacht bereikbaar zijn.